ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Biebrzański Park Narodowy - Największy Park Narodowy pod względem powierzchni w Polsce

Biebrzański Park Narodowy powołano w 1993 roku dla ochrony Bagien Biebrzańskich - jednego z największych i najlepiej zachowanych w Europie obszarów podmokłych tego typu, czyli nizinnych, bagiennych dolin rzecznych. O unikatowych walorach Biebrzańskiego Parku Narodowego stanowi przede wszystkim Biebrza: "żyjąca rzeka" tworząca nowe meandry, wiosną występująca z brzegów i zmieniająca połacie łąk w rozległe jezioro. Nad Biebrzą nikt nie podnosi alarmu z powodu powodzi. Tu od wieków człowiek żyje w zgodzie z rytmem rzeki, szanując jej prawo do wiosennych wylewów. Dolina Biebrzy na prawie całej długości zachowała naturalny charakter, a co się z tym wiąże - niezwykłe bogactwo świata roślin i zwierząt. Z tego też względu Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę międzynarodowej konwencji RAMSAR służącej ochronie najważniejszych na świecie mokradeł.

Biebrzański Park Narodowy jest atrakcyjny o każdej porze roku
- w okresie wiosennej eksplozji ptasiego życia;
- latem gdy bagna i lasy zachwycają urodą dzikich kwiatów;
- jesienią, w czasie godowych turniejów jeleni 
- zimą, kiedy spotkanie z łosiem jest pewne niemal na sto procent.

Okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego są bardzo interesujące także ze względu na kulturę i historię. Krajobraz biebrzański i styl życia na wsi zachował wiele z tego, co w wielu innych częściach Polski i Europy jest już zapomnianą przeszłością. Można tu spotkać malowniczą zabudowę wiejską, zarówno drewnianą jak i budynki wznoszone z licznie występujących głazów narzutowych oraz studzienne żurawie. W pejzaż biebrzański wpisane są przydrożne krzyże i kapliczki, a wielką ozdobą każdej wsi są liczne gniazda bocianie. Okolice Biebrzy są znane z rękodzieła, a zwłaszcza z kunsztownie zdobionych wielkanocnych pisanek i wzorzystych tkanin wykonywanych na tradycyjnych krosnach.

Bogactwo przyrodnicze Bagien Biebrzańskich kształtowało się przez wieki pod wpływem ekstensywnej gospodarki rolnej polegającej na koszeniu łąk turzycowych i wypasie bydła i koni, zapewniających istnienie rozległych, otwartych przestrzeni. Tradycyjne rolnictwo nad Biebrzą gwałtownie zanika, a wraz z nim - niektóre gatunki ptaków, na przykład batalion. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego podejmowane są próby przywracania koszenia bagiennych łąk i prowadzenia wypasu dla potrzeb ochrony przyrody, z użyciem rzadkich rodzimych ras zwierząt: konika polskiego i nizinnej czerwonej polskiej krowy.

Biebrzański Park Narodowy, zajmujący powierzchnię prawie 60 000 ha, jest największym parkiem narodowym w Polsce. Jego teren to nie tylko bezkresne przestrzenie podmokłych łąk, szuwarów i wierzbowych zarośli. To także zróżnicowane lasy, a w śród nich malownicze bory bagienne i olsy. Dzięki dużemu urozmaiceniu krajobrazu i znacznemu obszarowi, bardzo bogata jest flora Parku. Stwierdzono tu ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, między innymi 18 gatunków storczyków. Niezapomniany widok przedstawiają łany kaczeńców na zalanych wiosną łąkach. Na uwagę zasługują też rośliny czasem niepozorne z wyglądu, ale za to o bardzo interesującej historii. Są to relikty z czasów kiedy nad Biebrzą panował klimat zdecydowanie odmienny niż obecnie. Na przykład wełnianeczka alpejska i wielosił błękitny są "żyjącym wspomnieniem" klimatu bardzo chłodnego, arktycznego, a kosaciec bezlistny - klimatu znacznie cieplejszego niż dzisiejszy.

Odnotowano tu występowanie około 270 gatunków ptaków, z których 180 odbywa nad Biebrzą lęgi. Tak dużą liczbę gatunków lęgowych stwierdzono jedynie w dwu innych miejscach w Polsce. Od wielu lat Bagna Biebrzańskie były znane wśród miłośników ptaków dzięki występowaniu tu gatunków ptaków charakterystycznych dla wschodniej części naszego kontynentu (na przykład rybitw białoskrzydłych) oraz dzięki gatunkom, które wyginęły lub są bardzo rzadkie w innych częściach Polski i Europy, takich jak orlik grubodzioby (około 20 par nad Biebrzą), dubelt, podróżniczek. Jedną z największych atrakcji dla miłośników ptaków jest wodniczka. Ten niewielki, skromnie ubarwiony ptak jest zagrożony wymarciem z powodu osuszania mokradeł.
Dla wodniczki Biebrzański Park Narodowy jest największą ostoją na świecie - odbywa tu lęgi ponad 2000 par wodniczek.

Wśród bytujących tu 48 gatunków ssaków godne odnotowania jest występowanie około 700 łosi (Biebrzański Park Narodowy jest największą w Polsce ostoją tego imponującego zwierzęcia), 2-3 rodzin wilków, licznych bobrów i wydr. Nad Biebrzą występuje 5 gatunków gadów i 12 gatunków płazów, a wśród nich rzadka w Polsce ropucha paskówka. Niezwykle interesujący jest także świat bezkręgowców Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na przykład pod względem liczby gatunków motyli, jest to jeden z najbogatszych rejonów Polski. Można tu spotkać wiele rzadkich gatunków, takich jak niepylak mnemozyna.

ZASADY WĘDKOWANIA

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

ZASADY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA

 

Powyższa treść została skopiowana ze strony Biebrzańskiego Parku Narodowego. www.biebrza.org.pl

Kategoria: