ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Wycieczka rowerowa szlakiem - Leśniczówka Trzyrzeczki - Hamulka - Krasnybór (42,3km)

Sztabin - 6,7km - Małowista - 2,4km - Trzyrzeczki - 3km - Leśniczówka Trzyrzeczki - 1,1,km - Kuderewszczyzna - 4km - Hamulka - 5,1km - Leśniczówka Trzyrzeczki - 2,9km - most nad Biebrzą - 4,5km - Jastrzębna I - 2km - Krasnybór - 5,3km - Krasnoborki - 5,3km - Sztabin.

Zobacz mapkę

Trasa historyczno - przyrodnicza (szlak niebieski i zielony).
Wzdłuż lewego brzegu Biebrzy - bunkry radzieckie z 1942 roku.
Leśniczówka Trzyrzeczki przyroda BbPN.
Hamulka - pokaz wypieku sękacza u Pana Jana Kułaka.
Krasnybór - pierwsze siedlisko Gminy Sztabin (zabytki).

Kategoria: