ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Bezpieczeństwo podczas spływu tratwą biebrzańską

Bardzo istotnym tematem jest bezpieczeństwo na tratwie. Często spotykamy się z pytaniem, ze strony Gości, czy spływ tratwą jest bezpieczny? TAK! jest bezpieczny, o ile dostosujemy się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa na tratwie. Każdy z członków załogi powinien odpowiadać za siebie i za innych. Wychodzimy z założenia, że mamy do czynienia z osobami, które zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą bezmyślny kontakt z wodą. Ci co znają Biebrzę wiedzą, że jest to rzeka nizinna, spokojna, meandrująca i sama świetnie dostosowała się pod spływy tratwami. Nie znajdziemy na niej żadnych jazów, powalonych drzew czy konarów, wodospadów lub innych zagrożeń, które by utrudniały spokojny spływ tratwami.

Zasady bezpieczeństwa na tratwie:

  • na tratwie nie należy spożywać alkoholu i innych środków odurzających
  • załoga zobowiązana jest do noszenia kamizelek asekuracyjnych
  • w przypadku zaistnienia sytuacji wypadnięcia kogoś za burtę należy bezzwłocznie podać mu koło ratunkowe, które jest na wyposażeniu tratwy
  • należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenie i schodzenie z tarasu i na pokład tratwy
  • szczególną uwagę należy zwrócić na otoczenie źródeł otwartego ognia (grill, butla gazowa)
  • na noc tratwę należy cumować do brzegu i przestrzegać regulaminu Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • Skakanie do wody z tarasu obserwacyjnego jest zabronione
  • na tratwie może przebywać max. 6 osób, a na tarasie obserwacyjnym jednorazowo max. 2 osoby
  • dzieci przebywające na tratwie muszą być pod stałym nadzorem dorosłego opiekuna
  • palenie tytoniu dozwolone jest poza miejscami noclegowymi

 

Kategoria: