ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Miejsce wodowania i odbioru tratw biebrzańskich

Wodowanie tratw może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego dostosowanych:

 • Lipsk (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)
 • Kamienna Nowa
 • Podhorodnianka
 • Sztabin
 • Czarniewo (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)
 • Jagłowo
 • Dębowo
 • Jasionowo
 • Dolistowo
 • Wroceń

Odbiór tratw może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego dostosowanych:

 • Kamienna Nowa
 • Sztabin
 • Podhorodnianka
 • Czarniewo (odbiór Gości, brak możliwości podjęcia tratwy)
 • Jagłowo
 • Jasionowo
 • Dolistowo
 • Wroceń
 • Dawidowizna (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)
 • Goniądz

 

Kategoria: