ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Wycieczki piesze szlakami Biebrzańskiego PN i Gminy Sztabin

Okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego są bardzo interesujące ze względu na kulturę i historię. Krajobraz biebrzański i styl życia na wsi zachował wiele z tego, co w wielu innych częściach Polski i Europy jest już zapomnianą przeszłością. Można tu spotkać malowniczą zabudowę wiejską, zarówno drewnianą jak i budynki wznoszone z licznie występujących głazów narzutowych oraz studzienne żurawie. W pejzaż Doliny Biebrzańskiej wpisane są przydrożne krzyże i kapliczki, a wielką ozdobą każdej wsi są liczne gniazda bocianie. Piesze wędrówki pozwolą nam z bliska przyjrzeć się okolicy, porozmawiać z miejscową ludnością i poznać historię opowiadaną gwarą charakterystyczną dla tego regionu.

 

Kategoria: