ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Wycieczka piesza do ścisłego rezerwatu "Czerwone Bagno" z przewodnikiem

  1. Szlak czerwony (18km) Leśniczówka Grzędy - Nowy Świat - Wilcza Góra - Dział Kumkowskiego. Wiosną szlak miejscami podmokły i trudny. Czas przejścia 6-8h.

Główne atrakcje: piękne fragmenty lasu liściastego i iglastego z okazami wiekowych drzew, m. in. 300 letnich dębów; wydmy z rzadką roślinnością ciepłolubną i bogatą fauną motyli; rozległe turzycowiska; wieża widokowa na Wilczej Górze, z której rozciąga się piękna panorama bagien; "Koliba" - dawny domek myśliwski. Na szlaku istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania łosia.

 

  1. Szlak niebieski (8,5km) Leśniczówka Grzędy - Druga i Trzecia Grzęda - Leśniczówka Grzędy. Szlak łatwy. Czas przejścia 2-3h.

Główne atrakcje: zagroda rehabilitacyjna łosi; podmokłe lasy i torfowiska; pomost z widokiem na Czerwone Bagno; kładka edukacyjna prowadząca przez bór bagienny. Możliwość pokonania trasy na rowerze.

 

  1. Szlak Zielony (9km) Leśniczówka Grzędy - Solistowska Góra - Łągiew - Leśniczówka Grzędy. Wiosną szlak miejscami podmokły i trudny. Czas przejścia 3-4h.

Główne atrakcje: ciekawe fragmenty lasów mieszanych; malownicza polana na Solistowskiej Górze, na której znajdują się mogiły mieszkańców wsi Grzędy pomordowanych przez hitlerowców; bogata roślinność łąk przy Kanale Woźnawiejskim, budowli melioracyjnej z lat 1844-1856, odprowadzającym wody Jegrzni do Biebrzy.

 

Uwaga!

  • Ze względu na potrzeby ochrony przyrody, niektóre szlaki mogą być okresowo wyłączane z udostępniania turystycznego.
Kategoria: