ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Wycieczka piesza szlakiem - Regionalna Izba Karola Brzostowskiego w Sztabinie - Krasnybór (16km)

Sztabin - zał. w 1598r. przez Adama Chreptowicza pod nazwą Osinki; za Joachima Chreptowicza w XVII w. jako miasto, prawa miejskie utraciło w 1897r. Zabytki: neogotycki kościół pw. Jakuba Apostoła z 1905-1910r. wzniesiony z fundacji Sztabińskiej K. Brzostowskiego; kamienny zegar słoneczny; żeliwne popiersie Joachima Chreptowicza odlane przez wnuka hr. Karola Brzostowskiego; w szkole sala z pamiątkami po Rzeczpospolitej Sztabińskiej; Izba Regionalna koło kościoła; przy drodze Lipsk - Białystok tablica upamiętniająca rozstrzelanych przez Niemców 30 Polaków we wrześniu 1943r.; na Rynku płyta upamiętniająca 7 os. poległych w ok. Sztabina w latach 1945-49 w walce o utrwalenie władzy ludowej, położona w XX rocznicę powstania PRL.

 

Izba Regionalna Ziemi Sztabińskiej powstała z inicjatyw Towarzystwa przyjaciół Ziemi Sztabińskiej. Mieści się ona w budynku "starej gminy" przy Placu Karola Brzostowskiego 8. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce24.V.2003r. Głównym inicjatorem i osobą, która włożyła ogromny wkład w powstanie tej placówki był Roman Gębicz, który ostatnie miesiące swego życia poświęcił głównie na tworzenia Izby. Gromadził on przedmioty stanowiące dorobek kultury materialnej poprzednich pokoleń mieszkańców tej ziemi. Przekazane przez darczyńców eksponaty to głównie wyroby z huty sztabińskiej, narzędzia i przedmioty użyteczne w pracy rolnika, kobiety wiejskiej oraz wytwory jej pracy. Częścią Izby jest sala historyczna prezentująca eksponaty związane z Karolem Brzostowskim oraz bohaterów walki o niepodległość.

 

W Izbie Regionalnej możemy znaleźć:

  • Wyroby z huty Karola Hrabiego Brzostowskiego: płyty nagrobne, krzyże, odlewy żeliwne
  • Narzędzia codziennej pracy rolnika oracza i hodowcy: socha, brony, sierpy, kosy, widły itp.
  • Narzędzia do obróbki drewna: piły, heble, strugi
  • Wyposażenie domu: szlabany, kołyski
  • Narzędzia pracy kobiety wiejskiej związane z prowadzeniem gospodarstwa wiejskiego: naczynia, garnki, maselnice - bojki, maglownice, narzędzia wykorzystywane do przetwórstwa lnu i konopi: cierlice i międlice, kołowrotki
  • Wyroby rękodzielnicze: dywany, płachty, makatki, ręczniki, koronkowe obrusy
  • Kącik szkolny: ławka, mapy, kałamarze, pieczęcie szkolne.

 

Izba Regionalna w Sztabinie tel. kontaktowy:
(+48 87) 64 12 078 lub (+48) 504 837 359

 

Krasnybór - zał. w 1506r. przez Fiedkę Bohdanowicza Chreptowicza; w XVI-XVII w. centrum dóbr Chreptowiczów. Kościół pozakonny p.w. Zwiastowania NMP, jeden z najstarszych na Podlasiu /1584-89/ fundacji Adama Chreptowicza, murowany, gotycko-renesansowy, na rzucie krzyża greckiego; od II połowy XVI w. do 1825r. siedziba zakonów: bazylianów, bernardynów, i dominikanów. Obok kościół pod wezwaniem Św. Rocha z 1870r.; Żeliwny nagrobek Wiktorii Wierzbickiej Rymaszewskiej z huty K. Brzostowskiego; pomnik poległych powstańców styczniowych z partii Konstantego Ramotowskiego "Wawra" w kwietniu 1863r. Na cmentarzu pomnik z nazwiskami 44 ofiar zbrodni NKWD i UB z obławy lipcowej 1945r.

Kategoria: