ice casino ice casino

Domek nad Biebrzą - Agroturystyka

Biebrza24
16-310 Sztabin, ul. Polna 50

tel.  (+48) 603-225-100

Wycieczka piesza do Leśniczówki Trzyrzeczki - ścieżka edukacyjna "LAS"

Ścieżka edukacyjna "Las" jest pętlą zaczynającą się i kończącą przy leśniczówce Trzyrzeczki. Trasa prowadzi przez kompleks leśny o długości 3,2km. Początkowo zmierza w kierunku północnym do tzw. "prastory" - (malowniczej polany pośród lasu - jej nazwa wzięła się z położenia tego miejsca - "na wprost torów" trasy kolejowej Białystok - Augustów). Dalsza części ścieżki prowadzi na wschód w stronę wsi Hamulka i stąd powraca w kierunku południowo - zachodnim do leśniczówki Trzyrzeczki. Wyprawa ścieżką, w zależności od czasu, jaki poświęcimy na zapoznanie się z treścią tablic i najbliższym otoczeniem, zajmuje około 2-4 godzin.

Przystanki na trasie ścieżki edukacyjnej "Las" znajdują się przy tablicach opisujących zjawiska jak i elementy lasu, które możemy zaobserwować w najbliższym ich sąsiedztwie. Tablice po kolei przedstawiają nam:

Tablica I Rośliny dna lasu ukazuje sezonowość zmian szaty roślinnej w runie leśnym;

Tablica II Przebudowa drzewostanu wyjaśnia, dlaczego człowiek zmienia wygląd lasu w parku narodowym (w ramach aktywnej ochrony przyrody);

Tablica III Drzewa charakteryzuje główne gatunki drzew rosnące w Uroczysku Trzyrzeczki;

Tablica IV Martwe drewno przedstawia korzyści z pozostawiania w lesie obumarłych drzew;

Tablica V Owady leśne opisuje znaczenie w lasach tej najliczniejszej grupy zwierząt;

Tablica VI Krzewy i porosty usytuowana jest w miejscu, gdzie obejrzeć można różne gatunki krzewów, a na drzewach podziwiać (nawet zimą) rosnące porosty;

Tablica VII Ptaki i ssaki lasu to gama barwnych portretów ptaków i ssaków z opisami ciekawostek dotyczących ich życia;

Tablica VIII Bogactwa lasu prezentuje funkcje, jakie pełni las oraz korzyści (nie tylko gospodarcze) płynące zeń dla ludzi;

Tablica IX Fortyfikacje i przyroda zawiera informacje o tutejszych fortyfikacjach Linii Mołotowa i zamieszkujących je nietoperzach.

 

Aby umożliwić Państwu lepsze poznanie tajemnic lasu został wydany przewodnik z cyklu: Biebrzańskie Szlaki - TOE "Trzyrzeczki" - Ścieżka edukacyjna "Las", który można nabyć wraz z kartami wstępu na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego u nas.

 

Powyższa treść została skopiowana ze strony Biebrzańskiego Parku Narodowego www.biebrza.org.pl

Kategoria: